Nově zavedená nabídka produktů firmy Den Braven

Lepící a stěrkový tmel QUARTZ FASÁDA 25KG

Popis produktu

Je cementová suchá lepicí a stěrková směs určená pro kompletní proces zateplování fasád. Je přímo určená pro lepení tepelně izolačních materiálů jako fasádní polystyren EPS (expandovaný), XPS (extrudovaný polystyren), izolační desky z minerálních vláken apod. Stejně tak je určena pro celý proces stěrkování tj. vkládání armovací mřížky/perlinky na těchto tepelných izolačních materiálech a vytváření tak ideálního podkladu pro finální úpravu před aplikací dekorativních omítek.

QUARTZ FASÁDA je komponentou ETICS Den Braven Therm STYRO a MINERAL s evropskými technickými schváleními (ETA), vydanými podle směrnice ETAG 004.

Výsledný vzhled: Matný

Určení: Pro vnitřní použití.

Odolnost proti působení vody: Odolný proti standartní vlhkosti v místnostech. Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a nesmí být dlouhodobě vystaven kondenzované vlhkosti.

Odolnost proti působení tepla: Barva není vhodná k natírání vyhřívaných ploch, např. topení.

Ostatní: Je lehce roztíratelná a při nízké spotřebě umožňuje zachování dobrého krytí. Tixotropní struktura způsobuje, že při natírání barva neodkapává, což je velmi praktické v případech, kdy např. není možné přemístit anebo dostatečně zakrýt nábytek. Barva je paropropustná, což umožňuje stěnám dýchat.

Teoretická vydatnost:
Až 14 m2/l v jedné vrstvě na hladkém, rovném a vhodně připraveném povrchu.

Počet vrstev:
2 vrstvy.

Zasychání:
Nátěr je suchý na dotek po cca 2 hodinách. Další vrstvu možno nanášet po 4 hodinách.

Barevné odstíny:
Bílá barva.

Balení:
3 a 10 litrů.

Hustota:
1,5 g/cm3.

Ředidlo:
Neředí se (produkt je připravený k použití).

Doba použitelnosti:
2 roky od data výroby.

Příprava výrobku:
Nepřidávejte cizí komponenty. Před použitím výrobek důkladně promíchejte.